Kontakt
Data center

Otwarta Platforma Data Center W Infrastrukturze It – Rimatrix Next Generation

Zapisz się do newslettera

Wróć do strony głównej Bloga
Rittal Polska

Zespół ekspertów w branży IT. Fachowcy pełni pasji dla najnowocześniejszych technologii.

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z ważniejszych impulsów stały się nowe realia społeczno-biznesowe związane z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz coraz większym znaczeniem Internetu Rzeczy (IoT, z ang. Internet of Things). Cyfrowa transformacja zachodzi w ogromnym tempie, a nowe technologie i aplikacje (jak choćby 5G, uczenie maszynowe czy „cyfrowe bliźniaki”) do prawidłowego, zgodnego z oczekiwaniami funkcjonowania wymagają, by infrastruktura IT była zarówno wydajna, jak i pozwalała na łatwą rozbudowę, gdy zajdzie taka potrzeba.

Dla wielu firm oznacza to, że niezbędna jest modernizacja Centrum Danych w możliwie jak najkrótszym czasie oraz przy zagwarantowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dostępu do przetwarzanych informacji. Potrzebne są rozwiązania, które mogą zostać wdrożone szybko i które pozwolą przystosować infrastrukturę IT do dalszego przyrostu ilości przetwarzanych danych w przyszłości, a jednocześnie zapewnią możliwość dostosowania Centrum Danych do specyficznych potrzeb danej firmy. Marka Rittal wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, poszerzając swoje portfolio o innowacyjną, modułową platformę RiMatrix Next Generation. W jaki sposób otwarta architektura RiMatrix NG umożliwia uzyskanie potrzebnej efektywności, gwarantuje utrzymanie międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz dlaczego stanowi odpowiedź na wszystkie możliwe scenariusze IT zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie czasowej?

 

Jakie wymagania musi spełniać centrum danych przyszłości?

Procesy cyfryzacyjne będą postępować z coraz większą szybkością – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W najbliższych latach oznacza to nawet kilkukrotny wzrost ilości danych, jakie każde istniejące oraz nowo powstające Centrum Danych będzie musiało przetworzyć, choć nie jest to jedyna istotna kwestia. Równie duże znaczenie będzie mieć specjalizacja obiektów typu data center, dzięki czemu realizacja celów, dla których została stworzona konkretna infrastruktura IT, ulegnie znacznemu usprawnieniu. Na jakie jeszcze aspekty należy zwrócić uwagę?

 

Elastyczność

Każde Centrum Danych powinno być projektowane w taki sposób, aby możliwie ściśle dopasować je do aktualnie przewidywanego przeznaczenia i jednocześnie uwzględnić przyszłość. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przemyśle, gdzie już teraz wyraźnie zarysowuje się trend do wysokiej specjalizacji obiektów data center zależnie od odległości danej infrastruktury IT od danego środowiska produkcyjnego. Modułowa koncepcja RiMatrix NG marki Rittal pozwala zagwarantować, że każde Centrum Danych będzie w pełni gotowe do funkcjonowania także w przypadku takich heterogenicznych wymagań.

 

Bbezpieczeństwo data center

Wieloletnie doświadczenie Rittal, innowacyjne rozwiązania techniczne oraz poleganie wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach, posiadających międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa to pewność, że dane przetwarzane przez Centrum Danych RiMatrix NG są w pełni chronione zarówno przed niepowołanym dostępem, jak i przed utratą w wyniku potencjalnej awarii. Inwestorzy mogą również liczyć na dostęp do obszernej dokumentacji, dedykowanych szkoleń oraz serwisu na całym świecie.

 

Wysoka wydajność infrastruktury informatycznej

Platforma RiMatrix NG została zaprojektowana w taki sposób, aby wdrożenie nowego Centrum Danych było możliwie jak najszybsze i bezproblemowe. Predefiniowane moduły i komponenty stanowią w tym zakresie istotny atut, ponieważ ich zastosowanie eliminuje konieczność przeprowadzania żmudnych, długotrwałych procedur testowych oraz dopuszczeń. Dzięki standaryzacji i łatwej konfiguracji każdego wdrażanego Centrum Danych w internetowym systemie konfiguracji możliwe jest dalsze przyspieszenie realizacji poszczególnych obiektów data center.

 

Łatwa skalowalność centrum danych

Dzięki swej unikalnej strukturze platforma RiMatrix Next Generation jest dowolnie skalowalna w każdym aspekcie – od wydajności poprzez bezpieczeństwo aż po odporność na awarie i efektywność energetyczną. Integralną cechą RiMatrix NG jest modułowość oraz wsteczna kompatybilność z poprzednimi wersjami, co nie tylko ułatwia wyskalowanie Centrum Danych do dowolnie pożądanego poziomu, ale również ułatwia stopniową rozbudowę data center zgodnie z możliwościami inwestycyjnymi.

 

Rimatrix ng – otwarta platforma systemowa data center od firmy rittal

Stałą cechą współczesnych struktur IT jest ich zmienność, wynikająca z błyskawicznego tempa zmian wprowadzanych przez cyfrową transformację we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka.

 

Idea rimatrix next generation

Każdy inwestor, który potrzebuje obecnie nowego Centrum Danych, musi brać pod uwagę to, że w perspektywie najbliższych 5-10 lat zajdą znaczące zmiany w zakresie wymagań dotyczących IT. Ponieważ jednak nie da się precyzyjnie przewidzieć kierunku tych zmian, należy zadbać o to, aby tworzony obiekt data center zapewniał bezpieczeństwo oraz był zaprojektowany na tyle uniwersalnie, by spełniać dotychczas nieznane wymogi, jakie pojawią się w przyszłości. Dzięki elastyczności i modułowości RiMatrix Next Generation reagowanie na przyszłe wymagania staje się znacznie łatwiejsze.

 

Projekt i implementacja rozwiązania

Inwestorzy mogą już we wczesnej fazie projektowej uzyskać pomoc specjalistów Rittal, dzięki czemu opracowanie koncepcji i designu potrzebnego Centrum Danych pozwala uzyskać optymalny efekt zarówno w zakresie wyboru komponentów, jak i kosztów inwestycji oraz eksploatacji. Wsparcie dla inwestora obejmuje również pomoc w budowie infrastruktury IT już na miejscu, a także na etapie uruchomienia i odbioru Centrum Danych.

 

Eksploatacja platformy systemowej data center

Dla inwestorów, którzy potrzebują wsparcia w trakcie bieżącej eksploatacji platformy RiMatrix Next Generation, dostępna jest oferta siostrzanej firmy marki Rittal, czyli German Edge Cloud (GEC). W zakresie backupu czy przechwytywania szczytów obciążeń możliwe jest np. zintegrowanie data center z głównymi centrami danych GEC.

 

Optymalizacja infrastruktury it

Eksperci Rittal nieustannie analizują każde wdrożone Centrum Danych RiMatrix NG pod kątem efektywności, kosztów, trwałości oraz skalowalności, aby na podstawie uzyskanych wniosków weryfikować możliwości dalszej optymalizacji danej struktury IT. Pozwala to utrzymać infrastrukturę informatyczną w zgodzie z aktualnym stanem techniki i zagwarantować, że pracuje ona z najlepszą efektywnością energetyczną.

 

Zastosowania rimatrix ng

Z uwagi na fakt, że infrastruktura IT oraz Centrum Danych stanowią filary dla praktycznie każdego rodzaju biznesu we współczesnym świecie, kluczowe znaczenie ma odpowiednia implementacja poszczególnych komponentów i stworzenie maksymalnie elastycznego, bezpiecznego oraz wydajnego środowiska systemowego. Tego rodzaju rozwiązaniem jest właśnie platforma RiMatrix NG, która może zostać bez problemu skonfigurowana w taki sposób, by spełnić nawet najbardziej rygorystyczne wymagania w niemal każdej branży.

 

Rimatrix ng – topologia systemu

 

Platforma RiMatrix Next Generation to kompleksowe rozwiązanie, obejmujące sprzęt, oprogramowanie i serwis, które stanowi odpowiedź na wymagania przyszłości w zakresie realizacji indywidualnych rozwiązań typu Data Center. RiMatrix NG jest platformą otwartą, elastycznie konfigurowalną, zapewniającą maksymalny standard bezpieczeństwa oraz w wysokim stopniu kompatybilną i umożliwiającą dopasowanie tak, aby sprostać wszelkim wyzwaniom i prędkości rozwoju środowiska IT – zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

 

 

Systemowe szafy it

Jednym z istotniejszych wyzwań, jakim musi sprostać w zasadzie każde współczesne Centrum Danych, jest dostępność obiektów data center w różnych klasach mocy. Elementarnym komponentem platformy RiMatrix NG jest szafa VX IT, która stanowi uniwersalne rozwiązanie ze względu na możliwość skonfigurowania jej w wielu indywidualnych wariantach, zależnie od potrzeb. Dzięki temu VX IT doskonale sprawdza się nie tylko w przypadku tworzenia nowego Centrum Danych, ale również w sytuacji, gdy konieczna jest rozbudowa już istniejącej instalacji lub wymiany pojedynczych komponentów w obrębie danej infrastruktury IT.

Standardowo szafa VX IT jest dostępna w dwóch wariantach 19” („standard” oraz „dynamic”), certyfikowanych zgodnie z UL 2416, IEC/EN 60950 i IEC/EN 62368. Podstawowe wyposażenie szafy to:

  • elastyczna płaszczyzna montażowa 19”,
  • dzielone ściany boczne z szybkimi zamknięciami,
  • zoptymalizowane wyprowadzenie kabli z listwami szczotkowymi.

Dzięki temu szafa VX IT spełnia znakomitą większość wymagań stawianych obecnie szafom serwerowym i sieciowym.

W razie potrzeby możliwa jest także indywidualna zabudowa, co w przypadku szaf VX IT jest znacznie ułatwione ze względu na zastosowanie techniki szybkiego montażu. Pozwala ona jednej osobie w ciągu zaledwie kilku minut i bez użycia narzędzi zamontować półki urządzeniowe i szyny ślizgowe. Możliwa jest także asymetryczna zabudowa płaszczyzn montażowych 19”,  a w specjalnych zastosowaniach można uzyskać wymiary 21”, 23” i 24”  bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów montażowych.

 

Zasilanie i zabezpieczenie prądowe it

Platforma RiMatrix Next Generation wykorzystuje opracowane przez Rittal rozwiązania w zakresie pełnego łańcucha zasilania elektrycznego – od głównego źródła zasilania przez centralne systemy UPS i

poszczególne podrozdzielnie aż po systemy iPDU wyposażone w gniazda zasilające w konkretnych szafach IT. Do zabezpieczenia głównego źródła zasilania używane jest rozwiązanie Rittal Ri4Power, które pasuje do zastosowań otwartych oraz kompaktowych wyłączników mocy wszystkich czołowych producentów. Z kolei rozwiązania zasilania bezprzerwowego UPS we wszystkich klasach mocy są ściśle zintegrowane z platformą RiMatrix NG, stanowiąc istotną część całej koncepcji. Marka Rittal oferuje je wraz z globalnymi partnerami technologicznymi, co oznacza, że zawsze są one zgodne z najnowszymi trendami i wykorzystują najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne. Komponenty PDR (Power Distribution Rack) i PDU (Power Distribution Unit) odgrywają szczególnie istotną rolę odpowiednio w dystrybucji zasilania w szeregu szaf IT (PDR) i dystrybucji mocy wewnątrz szaf IT (PDU).

Kluczowe znaczenie dla stabilności funkcjonowania Centrum Danych ma redundancja i odporność na awarie zasilania. Aby zapewnić bezawaryjną pracę obiektów data center marka Rittal opracowała koncepcję „Continuous Power & Cooling”, której zasadniczym celem jest ominięcie krótkotrwałych zaników zasilania, do jakich może dochodzić w infrastrukturze IT.

Zastosowanie tej koncepcji pozwala doprowadzić Centrum Danych do bezpiecznego stanu nawet w przypadku nagłej utraty zasilania, niezbędne jest jednak zapewnienie wystarczającego zasilania nie tylko aktywnym komponentom IT, ale również całej pozostałej infrastrukturze informatycznej – m.in. systemom chłodzenia.

 

 

Chłodzenie

Nowoczesne Centrum Danych musi być wyposażone w wydajną oraz efektywną kosztowo klimatyzację i systemy chłodzenia, ponieważ nawet do 30% sumarycznych kosztów utrzymania obiektu data center może przypadać właśnie na systemy chłodzenia. Z tego względu bezwzględnym warunkiem stworzenia zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska i efektywnego kosztowo Centrum Danych jest zastosowanie optymalnie dopasowanej koncepcji chłodzenia.

Dla platformy RiMatrix NG Rittal oferuje niezawodne, precyzyjne systemy chłodzenia, w skład których wchodzą systemy wentylatorów oraz rozwiązania na bazie czynnika chłodniczego lub wody. Co istotne, w obrębie RiMatrix Next Generation możliwa jest realizacja chłodzenia w praktycznie dowolnej skali – od pojedynczych szaf poprzez klimatyzację szeregów pomieszczeń aż po niezwykle wymagające pod tym względem struktury HPC (High Performance Computing). Najwyższe wartości efektywności chłodzenia osiąga się dzięki inteligentnej technologii Direct Chip Cooling (DCC) – dla platformy RiMatrix NG dostępny jest innowacyjny, bezwodny system dwufazowego chłodzenia cieczą, oferowany przez Rittal i ZutaCore.

 

 

Monitoring infrastruktury it

Obecnie sama optymalizacja wartości PUE (Power Usage Effectiveness) w Centrum Danych to zdecydowanie za mało, aby zapewnić odpowiedni nadzór nad infrastrukturą IT. Współczesne obiekty data center wymagają rozwiązań kompleksowych, pozwalających sprawować efektywną kontrolę nad całą infrastrukturą informatyczną, dlatego Rittal stworzył koncepcję Smart Monitoring, która jest integralnym elementem rozwiązań systemowych RiMatrix Next Generation.

Smart Monitoring nie tylko automatyzuje wszystkie procesy nadzorowania, pomagając identyfikować na bardzo wczesnym etapie krytyczne odchylenia od zadanych wartości, ale również dostarcza precyzyjnych, szczegółowych informacji na temat dostępności i mocy danej infrastruktury IT. Dodatkowo Smart Monitoring oferuje efektywne opcje pomocy, stanowiące ogromne wsparcie w codziennym monitoringu pracy Centrum Danych.

Platforma RiMatrix NG zapewnia również skuteczny monitoring i środki ochrony przed różnego typu cyberzagrożeniami – m.in. wydajny system monitorowania Computer Multi Control III (CMC III) oraz Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, czujniki do pomiarów wilgotności powietrza, temperatury, różnicy ciśnień, a także wykrywania aktów wandalizmu.

 

Bezpieczeństwo

Rozwiązania RiMatrix Next Generation posiadają efektywne środki ochrony, które gwarantują utrzymanie pełnej sprawności danego środowiska IT. Rittal, poza standardowymi rozwiązaniami (fizyczna ochrona systemów, zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem itp.), oferuje także środki, które zapewniają suwerenność danych. Pozwala to wykorzystywać operacyjne dane maszyn, urządzeń lub pojazdów samodzielnie, również w globalnych ekosystemach i środowiskach wielochmurowych. Współcześnie to właśnie suwerenne posługiwanie się danymi jest kluczowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność firm we wszystkich branżach i sektorach gospodarki. Szczególnie istotne jest to w dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba ochrony danych produktów i produkcji jako własności intelektualnej (np. przemysł produkcyjny) czy branż z wysokimi wymaganiami ochrony (wojsko, służba zdrowia, bankowość).

 

 

Platforma rimatrix next generation od firmy rittal – sprawdź jej możliwości!

RiMatrix Next Generation to kompleksowe rozwiązanie, którego otwarta, modułowa struktura jest stale unowocześniana, aby zapewnić zgodność nie tylko z bieżącymi, ale również nadchodzącymi trendami w branży. Modularne rozwiązania gwarantują szybkie wdrożenie i dostępność oraz pełną skalowalność zależnie od potrzeb inwestora. Co równie ważne, platforma RiMatrix NG jest w pełni kompatybilna z wcześniejszymi wersjami rozwiązań data center, dzięki czemu każde Centrum Danych można szybko, precyzyjnie oraz ekonomicznie zmodernizować do wymaganego standardu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Rittal w zakresie rozwiązań data center, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy i udzielimy wyczerpujących informacji.

Porozmawiaj z naszym ekspertem na temat rozwiązań Rittal data center w twojej organizacji. Kieruje na strone kontakt

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Skomentuj

Bądź na bieżąco z najnowszymi publikacjami