Kontakt
Data center

RiMatrix S - centrum danych dla infrastruktury IT

Zapisz się do newslettera

Wróć do strony głównej Bloga
Rittal Polska

Zespół ekspertów w branży IT. Fachowcy pełni pasji dla najnowocześniejszych technologii.

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania stworzone dla danego klienta z optymalnym uwzględnieniem jego potrzeb zapewniają wystarczającą efektywność i bezpieczeństwo. Niezwykle szybka cyfrowa transformacja, z którą mamy do czynienia w ostatnich latach, skutkuje jednak ogromnym wzrostem ilości danych do przetworzenia przez istniejące centra danych, a co za tym idzie, koniecznością dostosowania ich do bieżących realiów. W tak szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości tradycyjne rozwiązania stają się niewystarczające.

Współczesne Datacenter powinno być nie tylko dopasowane do potrzeb organizacji, w której jest wdrażane. Musi również być bezpieczne, maksymalnie elastyczne i skalowalne, a także możliwie najbardziej ekologiczne, efektywne kosztowo oraz wystarczająco uniwersalne, by spełniać wymogi, jakie będą się pojawiać w przyszłości. Z tych względów Rittal, jako pierwszy na świecie dostawca modułowych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT, oferuje standaryzowane Data Center, które są odpowiedzią na nieustannie rosnące wymagania i potrzeby dotyczące nowoczesnych centrów danych. Jaka jest ich przewaga nad tradycyjnymi technologiami, dlaczego ich wdrożenie się opłaca i gdzie rozwiązania Rittal sprawdzą się najlepiej? Zapraszamy do lektury!

 

Co to jest datacenter – zastosowania, sposób działania i możliwości

Datacenter (Centrum Danych) bywa czasem mylone z serwerownią, warto więc na początek wyjaśnić, jaka jest między nimi różnica. Ujmując rzecz najprościej, serwerownia jest fizycznym pomieszczeniem zawierającym działające serwery, natomiast Centrum Danych to pomieszczenie, budynek lub zespół budynków, w którym oprócz odpowiednio zaprojektowanej serwerowni znajduje się także dedykowana infrastruktura informatyczna i personel oraz wdrożone są procedury zapewniające ciągłość przetwarzania, przesyłania i ochrony danych trafiających do konkretnego Centrum Danych. Podsumowując: Datacenter to cała infrastruktura IT, której istotną, ale nie jedyną częścią, jest serwerownia.

Centra Danych mają kluczowe znaczenie dla przetwarzania stale rosnącej ilości danych niezbędnych dla funkcjonowania coraz większej liczby gałęzi gospodarki i działalności człowieka – od zwykłego surfowania po Internecie przez zakupy online, produkcję przemysłową aż po służbę zdrowia i wojsko. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat, do 2025 roku, ilość danych przetwarzanych przez obiekty typu Datacenter wzrośnie z obecnych 33 zettabajtów (33 miliardów terabajtów) do 175 zettabajtów. To oznacza, że w praktyce większość istniejących firm będzie potrzebować Datacenter – własnego bądź wynajętego. Dotyczy to zwłaszcza biznesów oferujących usługi, które muszą być dostępne przez cały czas, a przetwarzane dane skutecznie zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Rittal wychodzi tym potrzebom naprzeciw, oferując jako pojedynczy produkt kompletne centra danych RiMatrix S. Są to standaryzowane centra danych dedykowane głównie średnim przedsiębiorstwom i lokalnym oddziałom większych firm.

 

 

Jak działa data center – czy warto rozbudować swoją infrastrukturę it

Kluczową rolę w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie odgrywają dane – ich przepływ w obrębie firmy powinien być niezakłócony, a same dane (szczególnie te o kluczowym znaczeniu) muszą być skutecznie chronione przed utratą lub wyciekiem. Infrastruktura informatyczna wielu polskich firm jest niestety przestarzała pod tym względem, co naraża wrażliwe dane na nieuprawniony dostęp, a w przypadku bardziej skomplikowanych procesów (zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych) utrudnia lub uniemożliwia ich skuteczną optymalizację.

Wszystkie obiekty typu Datacenter są zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo danych, jakie znajdują się na umieszczonych tam serwerach, a także by serwerownie w Centrum Danych działały w sposób nieprzerwany. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów w każdym momencie, a infrastruktura IT jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Co wchodzi w skład data center?

Infrastruktura informatyczna typowego Centrum Danych obejmuje następujące komponenty:

Obiekty typu Datacenter posiadają również kontrolę dostępu, aby zagwarantować, że dostęp do poszczególnych pomieszczeń ma wyłącznie uprawniony do tego personel.

 

Dlaczego Datacenter jest ważnym elementem infrastruktury informatycznej?

Posiadanie własnego Datacenter to przede wszystkim znacznie większa stabilność, jaką zyskuje cała infrastruktura IT, a także pewność, że krytyczne dane firmy są przechowywane na serwerach zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami w tym zakresie. Dla każdego managera IT istotne jest również, aby infrastruktura informatyczna firmy była możliwie bezawaryjna, zużywała jak najmniej energii oraz pozwalała na szybką i bezproblemową rozbudowę w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Inwestycja w odpowiednie Centrum Danych pozwala nie obawiać się o funkcjonowanie infrastruktury IT przedsiębiorstwa zarówno w chwili obecnej, jak i w nadchodzących latach.

 

RiMatrix S – kompletny moduł data center od firmy Rittal

Jako innowacyjna alternatywa dla indywidualnej konstrukcji centrów danych RiMatrix S oferuje inwestorowi pełną funkcjonalność, wraz z szafami serwerowymi i sieciowymi, efektywną, dedykowaną klimatyzacją, a także rozdziałem zasilania, monitoringiem i oprogramowaniem DCIM (Data Center Infrastructure Management). Podstawą Centrum Danych RiMatrix S jest inteligentny, modularny system, który składa się z pojedynczych modułów Datacenter o jasno określonych parametrach i ujednoliconych interfejsach.

Każdy moduł RiMatrix S jest wstępnie skonfigurowaną, kompletną jednostką funkcjonalną, a także posiada zdefiniowane punkty doprowadzenia prądu, chłodzenia i monitoringu. Dzięki temu moduły mogą zostać szybko i bezproblemowo zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zasilającą, a certyfikacja końcowa gotowego do pracy centrum danych ulega znacznemu uproszczeniu.

Dostępne warianty modułów RiMatrix S to Single 6, Double 6, Single 9 oraz Double 9. W skład poszczególnych modułów wchodzą następujące komponenty:

Single 6/ Double 6

 • 6 szaf serwerowych,
 • 1 szafa sieciowa,
 • 2 osobne, zoptymalizowane strefy klimatyzacji dla części serwerowej i technicznej,
 • UPS, szafa na akumulatory i rozdzielnia instalacyjna,
 • wydajna i kompaktowa klimatyzacja ZUCS (Zero-U-Space Cooling System) w podłodze technicznej,
 • zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego,
 • niezbędne okablowanie (poprowadzone nad szafami),
 • wariant Double 6 posiada drugi moduł w odbiciu lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą.

Single 9/ Double 9 (jeśli infrastruktura informatyczna jest już wyposażona w UPS)

 • 8 szaf serwerowych,
 • 1 szafa sieciowa,
 • 1 strefa klimatyzacji dla części serwerowej,
 • rozdzielnia instalacyjna,
 • wydajna i kompaktowa klimatyzacja ZUCS (Zero-U-Space Cooling System) w podłodze technicznej,
 • zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego,
 • niezbędne okablowanie (poprowadzone nad szafami),
 • wariant Double 9 posiada drugi moduł w odbiciu lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą.

Pojedynczy moduł Single 6 zapewnia możliwość umieszczenia w nim sprzętu o maksymalnej mocy 60 kW, dla modułu Single 9 ta wartość wynosi 90 kW. Ponieważ jednak moduły RiMatrix S mogą być łączone szeregowo, w razie potrzeby można dowolnie wyskalować ostateczną konfigurację w zakresie od 10 kW aż do 450 kW. Jedynym wyjątkiem jest wariant kontenerowy, w którym z racji ograniczeń przestrzennych można zastosować wyłącznie moduły Single 6/Single 9.

RiMatrix S jest indywidualnym rozwiązaniem dla Centrum Danych, konfigurowanym na bazie standaryzowanych modułów, co przekłada się na szereg korzyści dla inwestora. Do najważniejszych należy zaliczyć przede wszystkim:

 • znaczne skrócenie fazy projektowania, czasu dostawy oraz uruchomienia,
 • możliwość precyzyjnej kalkulacji opłacalności (z uwzględnieniem parametrów zużycia) jeszcze na etapie doradztwa,
 • zauważalne oszczędności w porównaniu do tradycyjnie projektowanego Centrum Danych,
 • możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania, dzięki czemu infrastruktura IT może zostać łatwo rozbudowana o kolejne moduły Datacenter marki Rittal lub przekonfigurowana  zgodnie z bieżącymi potrzebami inwestora,
 • łatwość serwisowania,
 • wysoki współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness).

 

Umiejscowienie datacenter – jakie są możliwości RiMatrix S?

Modularne Centrum Danych RiMatrix S może zostać zainstalowane na kilka sposobów, zależnie od potrzeb inwestora oraz tego, jaka dokładnie infrastruktura IT istnieje w miejscu instalacji. Dzięki separacji modułów od powłoki fizycznej oraz zdefiniowanym punktom, w jakich infrastruktura informatyczna łączy się z nimi, możliwa jest łatwa integracja z nowymi albo istniejącymi pomieszczeniami z oddzieleniem strefy zimnej lub ciepłej. Moduły Datacenter marki Rittal mogą także być bez problemu montowane w atestowanych pomieszczeniach bezpieczeństwa lub, w razie takiej potrzeby, funkcjonować jako elastyczne rozwiązanie kontenerowe.

 

Pomieszczenie standardowe data center od firmy Rittal

Datacenter w pomieszczeniu standardowym

Instalacja modułów Data Center RiMatrix S w istniejącym, udostępnionym przez inwestora pomieszczeniu obejmuje również separację strefy ciepłej i zimnej, czyli rozwiązanie zapewniające optymalne prowadzenie powietrza. Dzięki temu Data Center w pomieszczeniu standardowym cechuje się zwiększoną efektywnością energetyczną. W skład zestawu wchodzi system wczesnego rozpoznawania pożaru, opcjonalnie pomieszczenie standardowe może zostać także wyposażone w instalację gaśniczą oraz system nawilżania i osuszania.

 

 

Datacenter w pomieszczeniu bezpieczeństwa

 

RiMatrix S kontener standardowy od firmy Rittal

Standaryzowane Data Center RiMatrix S może zostać zainstalowane w udostępnionych przez inwestora pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym („pomieszczenie w pomieszczeniu”). Uzyskuje się w ten sposób Data Center w pomieszczeniu bezpieczeństwa, którego konstrukcja umożliwia demontaż i ponowny montaż w dowolnej chwili przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony przed niepowołanym dostępem (klasa odporności II), podstawowej ochrony EMC i odporności uderzeniowej z energią 3000 Nm po 30 min. narażenia na działanie płomieni. Ponadto Centrum Danych RiMatrix S w pomieszczeniu bezpieczeństwa jest dymoszczelne zgodnie z normą PN-EN 1634-3 (DIN 18095), posiada też odporność ogniową EI 90/F 90 (odpowiednio według EN 1363/DIN 4102), a także pyło- i wodoszczelność IP 56 zgodnie z IEC 60 529. Standardowo moduł wyposażony jest w system wczesnego rozpoznawania pożaru. Opcjonalnie dostępna jest instalacja gaśnicza dla pomieszczeń oraz system nawilżania i osuszania.

 

Kontenerowe datacenter – możliwość ustawienia na zewnątrz

Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa od Firmy Rittal RiMatrix S

W przypadku, gdy w budynku inwestora nie jest dostępne żadne pomieszczenie standardowe ani nie da się z różnych względów umieścić modułów RiMatrix S w pomieszczeniu bezpieczeństwa, możliwe jest stworzenie Data Center na zewnątrz. Moduły Data Center są w tym przypadku zlokalizowane w solidnym kontenerze z blachy stalowej, zaprojektowanym specjalnie do zastosowań IT. Tego rodzaju kontenery posiadają wzmocnioną konstrukcję ramową i hermetyczne ściany wewnętrzne z materiałami izolacji termicznej. Pyło- i wodoszczelność kontenera to IP 55 zgodnie z normą IEC 60 529, kontener jest również zabezpieczony przed wandalizmem zgodnie z klasą odporności II według normy EN 1630, zapewnia także ochronę przeciwpożarową EI 30 według standardów EN 1363.

 

Kompletne datacenter RiMatrix S od firmy rittal – sprawdź jego możliwości!

Standaryzowane, modułowe Centrum Danych RiMatrix S to rozwiązanie, które pozwala inwestorowi rozbudować infrastrukturę informatyczną firmy o bezpieczną, skalowalną i niezawodną platformę systemową Datacenter, posiadającą certyfikat bezpieczeństwa wydany przez TÜV Rheinland. Koncepcja tego typu centrum danych stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw z sektora MŚP, których infrastruktura IT może dzięki RiMatrix S zostać rozbudowana o łatwe i szybkie we wdrożeniu oraz efektywne kosztowo Centrum Danych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Rittal i pozostałymi rozwiązaniami dla biznesu, które można znaleźć w najnowszym katalogu, dostępnym online na naszej stronie internetowej. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu – chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Chińska gospodarka internetowa rozwija się niezwykle szybko. To tu w rekordowym tempie powstają nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wciąż zwiększa się też zapotrzebowanie na systemy...

Bezpieczeństwo data centerNieustanny wzrost zapotrzebowania za kompleksowe rozwiązania data center w branży IT jest wynikiem jej dynamicznego i gwałtownego rozwoju, dla którego jednym z...

Firma Rittal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych otrzymała prawo do korzystania z częstotliwości 5G. Jeszcze w tym roku w nowym zakładzie w Haiger zainstalowana ma zostać...

Cyfrowa transformacja jest wyzwaniem dla branży data center. Rosnąca ilość danych stawia operatorów centrów danych przed zadaniem odprowadzania coraz większych ilości ciepła z serwerów w...

5 najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa szaf Rack IT CZY TWOJA OSTATNIA LINIA OBRONY JEST GOTOWA NA ZAGROŻENIA? Gdy managerowie obiektów IT słyszą słowo „bezpieczeństwo”,...

Do cyfrowej dystrybucji sygnału wizyjnego i innych treści niezbędne jest wydajne centrum danych. Takiego też potrzebowała oferująca najnowszą technologię i obiekty dla nadawców, domów...

Jeszcze do niedawna dominującym trendem w projektowaniu infrastruktur informatycznych była indywidualizacja, ponieważ przyjmowano za niepodważalny pewnik przekonanie, że tylko rozwiązania...

Skomentuj

Bądź na bieżąco z najnowszymi publikacjami